Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de Salt N Floks-website.
Salt N Floks is gevestigd op:
Eerste Laurierdwarsstraat 28-hs
Amsterdam
Nederland

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Blijf de website van Salt N Floks niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.
De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt.
en het accepteren van de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Salt N Floks”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst
aan ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot
van de levering van de genoemde diensten en producten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving, van elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Garantie en aansprakelijkheid

Wij garanderen alles wat we op onze producten schrijven. Al onze producten zijn duurzaam en beschikken over de juiste certificeringen om dit te bewijzen. De certificeringen vindt u onderaan onze website.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Salt N Floks te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Salt N Floks. De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies waarmee we bij elk bezoek gebruikersgegevens kunnen ophalen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken. Licentie, tenzij anders vermeld, bezit Salt N Floks de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Salt N Floks. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://salt-n-floks.myshopify.com bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
Je moet niet:
Herpubliceer materiaal van https://saltnfloks.com
Materiaal van https://saltnfloks.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://saltnfloks.com
Herdistribueer inhoud van Salt N Floks (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Links naar ons merk (site/instagram)

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
Iedereen mag naar onze website linken. Wij willen gewoon onze boodschap aan de wereld overbrengen. Er zijn echter enkele regels en dingen die u bij uw link moet vermelden.

Je mag zo lang naar onze webpagina of Instagram linken
aangezien de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

U mag dus naar onze site linken. Als u ergens niet zeker van bent of als u zakelijke vragen heeft, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar welkom@saltnfloks.com
Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de url(s) op onze site waarnaar u wilt linken.

U kunt als volgt een hyperlink naar onze website maken:
Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres of instagram) waaraan wordt gekoppeld; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of het materiaal waarnaar wordt gelinkt, dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Salt N Floks is niet toegestaan ​​voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.
Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of juistheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:
onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of sluit een van onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of die verband houden met het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.
Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Toepasselijk recht en taal

Op overeenkomsten voor de aankoop van artikelen via de website van Salt N Floks is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke Contracten valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.